Н.В. Осадча, ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Post Reply
PUETEKBEIC
Администратор
Posts: 107
Joined: 15 Nov 2020, 22:58

Н.В. Осадча, ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Post by PUETEKBEIC » 18 Nov 2020, 09:33

Н.В. Осадча, провідний науковий співробітник
Інституту економіки промисловості НАН України


ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Для багатьох країн світу участь у міжнародному транзиті вантажів є найважливішим джерелом експорту послуг, збільшення надходжень до бюджету держави, забезпечення створення нових робочих місць. Україна знаходиться у вигідному положенні для розвитку свого транзитного потенціалу. Через її територію проходять транзитні потоки між Азією та Європою Країна має всі шанси отримати статус транзитної держави. Проте свої транзитні можливості вона використовує не повною мірою, що обумовлює необхідність виявити причини за якими держава не може реалізовувати свій потенціал.

На шляху досягнення ефективного використання транзитного потенціалу України стоять певні законодавчі перешкоди та зношеність транспортних засобів.

При розробці стратегії міжнародного співробітництва Україні слід шукати шляхів, за яких при формуванні певних режимів вона отримає конкурентні переваги. Для цього треба сформувати ефективний механізм транзиту, за якого держава отримає конкурентні переваги, які приведуть до збільшення надходжень до Держбюджету, а перевізники будуть мати вигідні умови транзиту товару. Ефективний інститут транзиту передбачає формування режиму транзиту за принципом максимального надходження до Держбюджету при мінімальних витратах. Для цього необхідно вдосконалити митне законодавство, змінити внутрішню політику в напрямі орієнтації на інвестиції в транспортні засоби, ремонт транспортних шляхів, формування сприятливої інфраструктури транзиту. Але в першу чергу треба внести зміни в митне законодавство, щоб зробити здійснення режиму транзиту більш сприятливим, ніж у Білорусі, Росії, Туреччині, Молдові (які є потенційними конкурентами України).
Слід зазначити, що будь-який
митний режим можна представити як систему:
Митний режим = {мета запровадження режиму; суб’єкти, на яких поширюється режим; термін розміщення товару під режим; стимулюючі дії режиму; обмеження режиму; алгоритм (етапи) реалізації режиму}

Розглянемо застосування такого підходу до режиму транзиту. Відповідно до ст. 70 Митного кодексу України, транзит: «митний режим е, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома органами доходів і зборів України або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. [1].

Загальну характеристику митного режиму транзиту дозволяє скласти карту цього митного режиму (табл. 1). Загальний алгоритм операцій у межах митного режиму транзиту наведено на рис. 1.
Image
Рис. 1. Алгоритм митного контролю транзитних переміщень товарів
Таблиця 1
Карта митного режиму «транзит»

Image


Для вдосконалення законодавства України щодо стимулювання транзиту слід сформувати у новій редакції Митного кодексу цей режим з визначенням таких елементів: мета, суб’єкти, стимули, обмеження, термінрозміщення, алгоритм застосування.
Стаття кодексу має бути викладена таким чином:
Стаття «Транзит»
1. Метою цього режиму є переміщення під митним контролем між двома митним органами або в межах зони діяльності одного митного органу товарів без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території.
2. Суб’єктами є резиденти та нерезиденти України, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю та мають певні домовленості з іншими країнами.
3. Граничні терміни для прохідного та внутрішнього транзиту товарів:
4. До стимулів належить відсутність заходів нетарифного регулювання.
Image
5. До обмежень належать визначені терміни транзиту та відмітка, що вантаж вибув з території (на час приєднання до ЄС). Внесення застави, яка оговорена в міжнародних конвенціях.
Розвиток транзитного потенціалу нашої країни повинен будуватися на обліку цих тенденцій розвитку глобального і регіональних ринків транзиту. Створенню належних умов для збільшення обсягів транзитних перевезень сприятиме проведення гнучкої тарифно-цінової та податкової політики.

Література
1. Митний кодекс України [Коментар до ст. 6 Пашка П.В.]. – Одеса: Пласке, 2012. – 280 с. – (Серія книг: «Митна справа в Україні»).
2. План дій Україна – ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esbs.kiev.ua/uk/spivpracya-mizh- ... yina-yes-6
3. Осадча Н.В. Формування глобальних інститутів регулювання митної справи: монографія / Н.В. Осадча. – Дніпропетровськ.: Нова ідеологія, 2013. – 320 с.
4. Осадча Н.В. Стратегічні напрями розвитку підприємницького сектору економіки України: монографія / Н.В. Осадча, В.І. Ляшенко. – Одеса: ІПРЕЕД, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. 2010. – 340 с.
5. Осадча Н.В. Формальні та неформальні глобальні інститути

Post Reply

Return to “5. Теоретичні основи економічної кібернетики Theoretical foundations of economic cybernetics.”