Вівтоніченко Я.В. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-КРИТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА FPGA RAD

Post Reply
PUETEKBEIC
Администратор
Posts: 107
Joined: 15 Nov 2020, 22:58

Вівтоніченко Я.В. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-КРИТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА FPGA RAD

Post by PUETEKBEIC » 18 Nov 2020, 23:52

Я.В. Вівтоніченко, аспірант
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


Економічні аспекти реалізації бізнес-критичних процесів на прикладі платформ, що базуються на FPGA RadICS I&C Platform

Не всі процеси однаково впливають на успіх в організації діяльності підприємства в конкретних ринкових умовах.
Необхідно виділяти ключові процеси, що мають найбільший ( вирішальний) вплив на досягнення головної мети діяльності підприємства. Ці найважливіші процеси можуть бути виявлені в залежності від їх впливу на задоволення вимог споживача, акціонерну вартість економічного об’єкту, збільшення об’єму реалізації продукції, розширення ринку реалізації продукції, зменшення кількості витрат та ін.
Поряд з ключовими варто виокремити і критичні процеси, тобто такі процеси, неналежна організація яких або недотримання вимог до їх виконання можуть являти фактичну чи потенційну загрозу для забезпечення якості продукції і, відповідно, для ефективності діяльності економічного об’єкту. Критичні процеси потрібно терміново корегувати чи покращувати. В категорію критичних може потрапити будь-який процес діяльності підприємства.

Вплив критичних процесів виявляється в процесі діяльності підприємства або під час аудиторських перевірок.
Один із показників ефективності реалізації бізнес-критичних процесів є CAGR. CAGR (англ. Compoundannualgrowthrate) – сукупний середньорічний темп росту. Виражається у відсотках і показує, наскільки відсотків за рік збільшується той параметр, який підлягає дослідженню чи вивченню.
Image

Основна перевага показника CAGR - простота в його використанні та універсальність підходу
Близько 50% ресурсів при реалізації будь-якого проекту витрачається на верифікацію. І це оправдано, адже якщо зменшити витрати на цей процес, то якість кінцевого продукту часто є незадовільною. А це тягне зменшення обсягів реалізації і втрату коштів. Так глобальний ринок напівпровідників у 2019 році був оцінений у $ 385,4 млрд після того, як відчув 15% -ий спад через 32% -вого падіння ринку мікросхем пам’яті, який, як очікується , відновиться у 2021році. Частина ринку напівпровідників FPGA оцінюється приблизно в $ 5 млрд. Очікується, що до 2030 року обсяг ринку напівпровідникових ПЛІС досягне позначки в 7,5 $ млрд., а сукупний річний темп росту CAGR протягом цього прогнозованого періоду складе 4,4%. Ріст обсягів цього ринку зумовлений новими можливостями кінцевих користувачів, пов’язаних з обробкою даних, мережею та збереженням даних, а також комунікаціями.

Для того, щоб зменшити витрати на процес верифікації, необхідно використовувати сучасні технології. Зупинимось на короткому аналізі ПЛІС. Так склалося історично, що ПЛІС мають дві основних переваги перед ASIC. ПЛІС, як правило, набагато ефективніші з економічної точки зору для малооб’ємного виробництва. Крім того, можливості швидкого виготовлення прототипу і гнучкість ПЛІС можуть скоротити графік розробки, оскільки більшість циклів верифікації та валідації традиційно виконуються в лабораторії. Останнім часом ПЛІС пропонує переваги, пов’язані з виробництвом для деяких прискорених додатків, використовуючи апаратний паралелізм ( наприклад , нейронні зв’язки штучного інтелекту).
Зупинимося на стадії завершення проектування. При вивченні ефективності використання проекту FPGA було виявлено, що 68% проектів FPGA відстають від графіка. Однією з ознак того, що складність проектування та верифікації зростає, є збільшення кількості проектів ПЛІС, які відповідають графіку більше, ніж на 50% в період з 2014 по 2020 рік

Image
Результативність проектів FPGA
Можливо, найбільшою проблемою сьогодні являється контроль затрат і кількості інженерних кадрів, що задіяні в процесі проектування та верифікації ПЛІС. Щоб проілюструвати необхідність підвищення продуктивності праці, проаналізуємо тенденцію до збільшення інженерних кадрів. На рисунку показано середнє пікове число інженерів ПЛІС, що задіяні в роботі над проектом.

Image

Середнє пікове число інженерів ПЛІС
В той час, як попит на інженерів-проектувальників ПЛІС виріс приблизно на 1,5% CAGR в період з 2012 до 2020 року, попит на інженерів-верифікаторів ПЛІС зріс на 5,5% CAGR. Варто зазначити, що в період з 2007 до 2014 року ринок IC/ASICвідчував таку ж потребу в інженерах-верифікаторах для проведення складної верифікації.
Але інженери з верифікації – не єдина зацікавлена сторона проекту. Інженери – конструктори теж витрачають велику кількість часу на верифікацію. Так у 2020 році інженери – конструктори витрачали на проектування близько 53% часу роботи над проектом і 47% - на верифікацію. Але проаналізувавши дані, можна сказати, що в порівнянні з 2014 і 2016 роками ці показники свідчать про те, що інженери-конструктори ПЛІС витрачають значно менше часу на верифікацію. Це пояснюється тим, що, по-перше, проекти FPGA збільшили кількість інженерів з верифікації в своїх командах, а це означає, що інженери-проектувальники можуть сконцентрувати більшу частину зусиль на проектуванні. По-друге, збільшилось впровадження більш складних ПЛІС, що збільшило навантаження на інженерів-конструкторів.
Image
Витрати часу інженерами-конструкторами
Інженери з верифікації ПЛІС витрачають більшу частину часу на налагодження роботи системи і усунення недоліків.
Image
Витрати часу верифікаторів
З точки зору менеджменту це може бути вагомою проблемою при плануванні зусиль та графіка майбутніх проектів на основі попередніх проектів, так як налагодження є процесом непередбачуваним і варіюється в залежності від складності проекту.
Висновок. В даній доповіді розглянуто питання ефективності реалізації бізнес-критичних програмних процесів, представлено докази важливості процесу верифікації в роботі над реалізацією проектів та порівняння результативності ПЛІС і FPGA.

Список використаних джерел
IC-Insights, April Update to The McCLEAN REPORT 2020 EDITION.
International Business Strategies, Semiconductor Market Analysis, Volume 29, No. 1, January, 2020.
S. Trimberger, Three ages of FPGAs: a retrospective on the first thirty years of FPGA Technology, Proceedings of the IEEE, Vol 103, Issue 3, March 2015.
H. Foster, "Why the Design Productivity

Post Reply

Return to “1.Управління економічними системами і процесами. Management of economic systems and processes.”