К.В. Олійник, Кузьменко О.К. МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ

Post Reply
PUETEKBEIC
Администратор
Posts: 107
Joined: 15 Nov 2020, 22:58

К.В. Олійник, Кузьменко О.К. МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ

Post by PUETEKBEIC » 20 Nov 2020, 09:16

К.В. Олійник, магістр спеціальності Економіка, ОП «Економічна кібернетика»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Кузьменко О.К.
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ


Завдяки сприянню технічного прогресу та виходу життя людства на новий рівень, роль сфери надання послуг зросла, а кур'єрська служба доставки стала однією з найважливіших ланок сучасної економіки. На сьогодні – це цілий комплекс різних послуг зі складною і ретельно продуманою логістичною структурою. Клієнтами даних компаній є як фізичні, так і юридичні особи. Одержання вантажів, їх відправка, транспортування і доставка споживачеві ставлять безліч вимог до експрес-доставки. Вони мають бути швидкими і зручними, що призвело до формування штату кваліфікованих фахівців, створення системи, при якій кур'єр може доставити товар у зручні для клієнта день та час. Важливу роль відіграють також доступність, гнучкість цінової політики, якість обслуговування та оперативність розв'язання питань і проблем, що виникають у ході роботи.

Будь-якій компанії, що надає кур'єрські послуги, для стабільності доставки та якісного обслуговування важливим є оптимальне використання інформаційних ресурсів. Вони визначають реальний стан бізнесу, дозволяють адаптуватися до будь-яких змін на ринку попиту та пропозиції, а також забезпечують найефективнішу взаємодію та задіяння всіх ресурсів. [2, с. 143]

Одним із найважливіших елементів служби доставки, як і будь-якого іншого підприємства, є інформаційне середовище. Головним його завданням є своєчасне забезпечення співробітників необхідними даними, а це вимагає систематизації всіх інформаційних ресурсів. Таблиці, графіки, схеми – чудовий спосіб упорядкування інформації. В процесі розв'язання різних завдань оптимізації роботи служби доставки, створення оптимальної стратегії оперативного надання послуг та доставки товарів, а особливо для взаємодії між учасниками інформаційного середовища служби доставки дуже часто використовуються здобутки теорії графів.

Теорія графів є складовою математичного апарату кібернетики (особливо теорії автоматів, дослідження операцій, теорії кодування), а також одним із структурних елементів, що утворюють сучасну теорію алгоритмів.

Підприємства складають основу сучасної економіки, а їх оптимальне функціонування в умовах глобальних інтеграційних процесів можливе лише за достатньої, своєчасної поінформованості. Тому підприємство повинне постійно досліджувати своє інформаційне середовище та проводити його оцінку.

Для моделювання інформаційного середовища зручно використовувати графи. В основі такої моделі лежить ідея про те, що інформаційний простір можна представити у вигляді сукупності структурних елементів (вершин) і зв'язків між ними (ребер). Графи інформаційної системи можуть бути представлені на всіх етапах її проектування - від графової моделі стратегії та ІТ-інфраструктури до деталізації кожного бізнес-процесу і маршруту користувачів. [3]

Особливого значення та поширення набувають здобутки теорії графів у економічних дослідженнях. Їх використовують для визначення найбільш оптимальних альтернативних шляхів доставки, раціонального маршруту пересування, оптимізації виробничого циклу.
Об'єктом дослідження даної наукової роботи є інформаційне середовище служби доставки на прикладі ТОВ «Нова Пошта». ТОВ «Нова Пошта» – великий поштовий оператор зв’язку, до складу якого входять групи компаній: «Нова Пошта Україна», «НП Логістик», «ПОСТ ФІНАНС» і «Нова Пошта Глобал».

«Нова Пошта Україна» забезпечує доставку кожному клієнту - до відділення, поштомату, за адресою в межах країни.
«НП Логістик» - компанія, що надає послуги фулфілмента: зберігання товару на складах, комплектацію і відправлення замовлень одержувачу.
«ПОСТ ФІНАНС» - небанківська фінансова установа, завдяки якій клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима.

«Нова Пошта Глобал» розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не тільки в Україні, а й за кордоном.
«Нова Пошта» - один з найбільших в Україні роботодавців, наразі в компанії працює більше 30 000 осіб, а мережа компанії нараховує вже 7145 відділень, 4100 з яких працюють у селах. [3]
За 6 місяців 2020 року компанія Нова пошта доставила понад 128 млн посилок та вантажів, що на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Image upload image

Рис. 1 [3]
У структурній ланці компанії вагоме місце займає ІТ-Департамент, який зaбeзпeчує бeзпepepвною рoбoтою ІТ – інфpacтpуктуpи і тaким чинoм aктивнe функціoнувaння вcьoгo бізнecу. Головні функції департаменту: дocліджeння нoвітніх інфopмaційних тeхнoлoгій; зaбeзпeчeння бeзпepeбійнoї poбoти уcтaткувaння і кopиcтувaчів; пpoeктувaння, poзpoбкa, впpoвaджeння тa cупpoвід пpoгpaмних пpoдуктів; постійний контроль та аналіз cитуaції в компанії для зaдoвoлeння інфopмaційних пoтpeб.
Департамент ІТ налічує 21 продуктову групу (Product Owner та Product Manager ), які забезпечують постійну підтримку існуючих процесів та впровадження нових функціоналів.
Одна з основних переваг компанії — активний розвиток цифрових і онлайн сервісів для клієнтів, зокрема мобільного додатку, сайту, особистого кабінету, зон самообслуговування.
Інформаційні системи компанії: 1С, КІС, Axapta, CRM і Awis. Остання – розроблена програмістами компанії та впроваджена у продаж з 2012 року. Працівники за посадами мають доступи до свої робочих місць в ІС.
Процес доставки включає в себе:

1. Отримання вантажу чи відправлення у клієнта
2. Надання послуг зберігання, сортування і пакування вантажу на власному складі.
3. Передача вантажу до терміналу, де буде здійснено сортування згідно з логістичними розрахунками та доставка до місця розташування споживача.
4. Контроль доставки вантажу до споживача;
5. Ведення звітності про рух вантажу протягом усіх вищезазначених процесів.

Для розрахунків ефективності та цільності з точки зору окупності впровадження змін у технології та процеси організації компанії постійно залучаються нові функціонали. Методи їх апробації, результати тестувань, модельні конструкції ретельно аналізуються та впроваджуються у робоче середовище.

Не зважаючи на те, що теорія графів як метод і інструмент дослідження досить часто застосовується при проектуванні інформаційних систем [1, ст. 169], питання моделювання інформаційного простору, його візуалізації і оптимізації за допомогою даної теорії все ще залишаються актуальними.

Список використаних джерел
1. Берж К. Теория графов и ее применения / К. Берж. – М: Издательство иностранной литературы, 1962. – 319 с.
2. Ефремова Л.И. Формирование информационной среды – Организации Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева №1, том 2, 2018
3. Офіційний сайт компанії Нова Пошта в Україні URL:
https://novaposhta.ua. (дата звернення: 20.04.2020).

Post Reply

Return to “2. Моделювання економічних систем і процесів. Modelling of economic systems and processes”